21 Minutter

Samtale med Theresa Scavenius & Ejvind Larsen

Samtale med Theresa Scavenius & Ejvind Larsen om samfundsøkonomi, klima & miljø, og hvordan vi kommer videre efter corona.
Hvordan kommer vi videre efter coronaen med en samfundsøkonomi der ikke ødelægger miljø og klima - og hvordan kan vi leve på en måde, der tager hensyn til klimaet? Er vi i "Vækstens Vold" ?

‍Deltagere:
Theresa Scavenius: PhD, lektor, forsker i klimapolitik og demokrati på AAU. Foredragsholder og klimaformidler.

Ejvind Larsen: (også kaldet "Ejvind Mangeord"), dansk journalist og forfatter, som siden 1955 har skrevet for dagbladet Information. 1966-68 og var 1979-83 chefredaktør sammesteds. Ejvind Larsen, der forener grundtvigianske højskoletanker med humanistisk socialisme, har gennem årene præget samfundsdebatten i almindelighed og Information i særdeleshed.
Varrighed
21 Minutter
Tilbage