38 Minutter

På vej mod klimakollaps - Hvad gør vi?

Oplæg af Extinction Rebellion aktivist Maja Parsberg Madsen omkring tankerne bag anvendelsen af civil ulydighed i klimakampen, og hvorfor civil ulydighed er en nødvendig metode.
Selvom vi har kendt til klimaforandringerne i årtier, og grønne organisationer som Greenpeace i næsten 50 år har kæmpet for at bremse klimakrisen, fik den globale klimabevægelse først alvor fik folkelig succes for små to år siden. Én af hovedårsagerne til klimabevægelens pludselige succes, efter mange års forgæves kamp fra NGO’er og græsrodsbevægelser, er, at klimaaktivister begyndte at bryde samfundets normer og regler for at gøre opmærksom på de voksende klimaproblemer. Først begyndte børn og unge at strejke i klimaets navn med Greta Thunberg i spidsen, og ca. en måned senere udførte Extinction Rebellion sin første civil ulydighedsaktion i England.

Men på trods af at Extinction Rebellions civil ulydighedsaktioners succes med at få sat skub i klimadebatten, har vi, som så mange andre politiske bevægelser i historien, ofte fået at vide; “Det her er ikke den rigtige made at vise sin utilfredshed på. Det her er ikke den rigtige måde at protestere på”. Men hvorfor egentlig ikke?

Samfundet kan beskrives som en kontrakt. Det er en kontrakt, hvor vi som mennesker (bevidst eller ubevidst) bliver enige om et sætfælles spilleregler og idealer, for at få samfundet til at fungere. Hvert fjerde år vælger vi politikere, som skal repræsentere os alle i Folketinget ogkæmpe for vores fælles bedste, og vi forventer at de lytter til rådgivning fra bl.a. forskere og videnskabsfolk. Situationen er blot den, at politikere i årtier har ignoreret forskning og videnskab, selvom advarslerne om klimaets tilstand kun er blevet mere og mere alvorlige. Dette er sket på trods utallige underskiftindsamlinger, demonstrationer, klimamarches og opråb. Derfor er den sociale kontrakt brudt.

For hvor længe skal vi opretholde samfundets normer og regler, når de ledere, som burde lede og beskytte os, i stedet med åbne øjne langsomt ødelægger den planet, som er vores alles fælles hjem? Hvorfor skalungdommen have tillid et system, som ødelægger deres fremtid?De klogeste mennesker er sjældent dem, som har de rigtige svar. De er i stedet dem, som stiller de rigtige spørgsmål. For sandheden er, at intet menneske på nuværende tidspunkt har ”det rigtige svar” på, hvordan man bedst muligt bremser klimakrisen. Men når vores ledere svigter så groft, som de gør i klimasagen, bliver vi nødt til at spørge os selv:”Hvorfor ikke protestere?”, ”Hvorfor ikke benytte fredelig civil ulydighed?”

Der vil aldrig være en ’rigtig’ måde at protestere på, fordi det er hele essensen i at protestere. Det system, som kontant kritiserer vores måde at protestere på, er det samme system, som skaber nødvendigheden for protester. I dette oplæg vil Extinction Rebellion uddybe hvorfor vi protestere, og hvorfor civil ulydighed er nødvendig i klimakampen.

Extinction Rebellion har ikke alle svarene på, hvordan vi bedst håndterer klimakrisen. Men vi håber, at vi med dette oplæg, kan væremed til, at stille de rigtige spørgsmål.
Arrangør
Extinction Rebellion
Varrighed
38 Minutter
Hjemmeside
Tilbage