40 Minutter

Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne

Fredsministerium udforsker forbindelserne mellem militærsystemerne og miljøødelæggelserne og de økonomiske og politiske magtsystemer, der ligger bag.
Klimapolitiske løsninger og opfyldelse af FN’s verdensmål kan give mere sikkerhed end de penge, der bruges på fortsat oprustning. Krige er i sig selv ødelæggende for miljø og klima og den globale militærindustris og militærapparats miljø og klimaaftryk er grotesk stort.

Fredsministerium og NOAH udforsker forbindelserne mellem militærsystemerne og
miljøødelæggelserne og de økonomiske og politiske magtsystemer, der ligger bag begge dele. Sammen peger de på nødvendigheden af et sikkerhedspolitisk paradigmeskifte.

I 2013 begyndte Fredsministerium og NOAH sammen at undersøge militærets klimapåvirkning, klimaforandringernes indvirkning på konflikter og oliens rolle i konflikter, militæreinterventioner og krige. Vi var optaget af sammenhængen mellem klimaforandringer, konflikter og krige med militærapparaterne som omdrejningspunkt. Vi var forundrede over, at få forbandt de to temaer, vi hver især arbejdede med: ikke militær sikkerhedspolitik og
økologiske samfund.

Det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI, der overvåger væbnede konflikter og militær op
og nedrustning, atomvåben og våbenkontrol, har i de senere år forbundet klimaforandringer og sikkerhed. Det samme har FN's klimapanel og andre mellemstatslige organisationer gjort,
ligesom der kommer mere akademisk forskning på området.

Meget af det handler om, hvordan klimaforandringer kan forstærke igangværende konflikter;
men der tales stadig sjældent om, hvordan det militær industrielle kompleks forstærker
klimakrisen, i fredstid såvel som i krig.

I Klimateltet 13. juni taler Hasse Schneidermann fra Fredsministerium og Palle Bendsen fra
NOAH om de komplekse mekanismer, der dominerer feltet mellem militæret og
miljøødelæggelserne og om den økonomiske og politiske magt.

De forsøger at trække stregerne mellem de forskellige punkter og tegne den elefant, så få
stadig taler om og rejse spørgsmålet i den politiske debat og i freds og miljøbevægelserne.

Til august lancerer de to organisationer sammen med FredsVagten en kampagne for, at Danmark skal tilslutte sig FN's Traktat om Forbud mod Atomvåben, Fredsministerium afholder konference på Christiansborg om nordisk sikkerhedspolitik på FN’s fredsdag den 21. september, og vi deltager i Klimamarchen i oktober.
Arrangør
Fredsministerium
Varrighed
40 Minutter
Tilbage