40 Minutter

Kan rettigheder slukke skovbrande?

Debat om Danmarks ansvar og hvordan vi bedst muligt støtter de oprindelige folk i kampen mod skovbrandene i Sydamerika.
Sommeren 2019 var præget af billeder af massive skovbrande i Brasilien og mindre kendt men mindst lige så slemt foregik det også i Bolivia. Vores import er en del af årsagen til at brandene startes. De mange skovbrande var langt hen ad vejen antændt af landbrugs- og kødproducenter for at udvide produktionen. Dette blev gjort muligt af regeringer der, som fx i Bolivia og Brasilien, satte regler og instanser, der ellers skulle passe på skoven, ud af kraft og dermed banede vejen for både lovlig som ulovlig skovrydning. Skovbrandene er blevet antændt i oprindelige folks territorier og har ført til et enormt pres på de oprindelige folks rettigheder. Flere og flere bliver dræbt, tvangsfjernet eller tævet og truet til de er flyttet fra deres jord.

IWGIA og Verdens Skove mener at arbejdet med rettigheder kan være med til at forhindre skovbrande, sikre en bæredygtig skovforvaltning og give de oprindelige og lokale folk bedre ressourcer til at bekæmpe brande der er løbet løbsk.

I denne debat vil IWGIA, Verdens Skove og UM derfor debattere hvilken rolle Danmark kan eller bør spille for at bekæmpe fremtidige skovbrande. Vores import er en del af årsagen til at brandene startes. Desuden er vi underskrivere af Parisaftalen og FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt medlem af FNs Menneskerettighedsråd, hvor oprindelige folks rettigheder udgør en ud af fire danske mærkesager. Skovbrandene forårsager tab af biodiversitet, øger CO2 udledning og sætter menneskerettigheder under pres. Derfor bør Danmark aktivt arbejde for at forhindre skovbrandene, som vi ved blusser op på denne tid af året, og bruge sin mangeårige ekspertise i at sikre jordrettigheder for oprindelige folk i Sydamerika, som er et nøgleværktøj til bæredygtig skovforvaltning. Netop i år er situationen kritisk i flere lande i Sydamerika. Vi fik allerede i april rapporter om tidlige skovbrande i Bolivia, samtidig med at de oprindelige folk i Brasilien er under hårdt pres under Coronakrisen.

Deltagere:
Ida Theilade -forkvinde for IWGIA
Jakob Kronik - Chef i interational Afdeling, Verdens Skove
Rasmus Abildgaard Kristensen, Kontorchef for Grønt Diplomati, Udenrigsministeriet.
Arrangør
Verdens Skove & IWGIA
Varrighed
40 Minutter
Tilbage