38 Minutter

Hvordan gør EU vores forbrug grønnere?

Hvordan kan EU’s Green Deal og cirkulær økonomi gøre forbruget grønnere?
Med udgangspunkt i EU’s nye Green Deal og planer for omstilling til encirkulær økonomi, spørger vi tre EU-politikere om, hvordan de ser at EU kanbidrage til gøre vores produktion og forbrug cirkulært og bæredygtigt. EU sætterregler for vort forbrug indenfor EU’s indre marked og har allerede været medtil at reducere energiforbruget med ”ecodesign” regler for energibesparelser.Kan EU nu gå skridtet videre og sikre at vi omstiller fra vor ”brug-og-smid-væk” livsstil til en fremtid hvor produkterne holder længere,emballage ikke bliver til affald, og hvor vi ikke smider noget væk; mengenbruger og genanvender alt. Arrangementet er i samarbejde med International Network for Sustainable Energy og med tilskud fra Europa-Nævnet.

Deltagere:

Ordstyrer: Søren Hermansen, Energiøen Samsø
Niels Fuglsang, EU Parlamentariker for Socialdemokratiet
Nikolaj Villumsen, EU Parlamentariker for Enhedslisten
Pernille Weiss, EU Parlamentariker, Det Konservative Folkeparti
Arrangør
VedvarendeEnergi
Varrighed
38 Minutter
Hjemmeside
Tilbage