41 Minutter

Hvordan forener vi løsninger for klima og biodiversitet?

Løsningsorienteret debat med Jon Johnsen, Connie Hedegaard & Christian Poll.
Vi står i en klimakrise med accelererende klimaforandringer og en biodiversitetskrise med et hastigt fald i antal af dyr og planter på planeten. Vi har heldigvis nu efterhånden erkendt, at løsningen på klimakrisen er at stoppe udledningen af CO2, herunder ved at stoppe afbrændingen af kul, olie og gas. Vi har endda en Paris-aftale som grundlaget for kollektiv handling på klimakrisen og vi har en række tekniske løsninger på vej, som kan stoppe brugen af fossile brændsler.

Et vigtigt spørgsmål er imidlertid, om vi kan lykkes med at sikre at løsningen af både klimakrisen og biodiversitets-krisen går hånd i hånd? Eller om vi bliver nødt til at prioritere den ene krise højere end den anden? Når vi udbygger grøn energi med solceller, vindmøller, vandkraft, batterier og etablerer klimaskov, tager vi da tilstrækkeligt hensyn til natur og biodiversitet? Går løsningerne hånd i hånd, eller har vi en blind vinkel?

Hvis der er et dilemma, hvordan sikrer vi så bedst muligt, at de økonomiske rammer og vores investeringer understøtter både klima og biodiversitet? Er det nu tid til at se på, om vi kan omstille landbruget på en måde, så vi både understøtter klima og biodiversitet? Og er der hele brancher der skal lukkes helt ned, også selvom de måske i dag udgør profitable investeringer? Og hvad skal politikerne gøre, så vi sikrer at fremtidens investeringer understøtter både klima og biodiversitet?

Til at diskutere disse emner har vi inviteret 3 skarpe hjerner til at drøfte fremtidens bæredygtige investeringer.

Deltagere:

Jon Johnsen, direktør i PKA
Connie Hedegaard, Formand for grønne tænketank Concito
Christian Poll, tidligere klima- og miljøordfører for Alternativet
Moderator: Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen
Varrighed
41 Minutter
Tilbage