40 Minutter

Bør fagforeninger investere fossilfrit?

Debat om fagbevægelsens ansvar for grøn omstilling og grønne investeringer.
Danske fagforeninger repræsenterer flere end 1,8 mio. lønmodtagere, så alene pga. deres størrelse spiller fagforeningerne en vigtig rolle for at udforme fremtidens arbejdsmarked som er under stigende påvirkning af klimakrisen. En stor gruppe danske fagforeninger har således forstået vigtigheden af at bidrage til håndteringen af klimakrisen, og har derfor etableret ”Broen til fremtiden – en ny grøn alliance”, som en vigtig platform til at sikre fælles forståelse og samarbejde og til at udvikle nye fælles klimaløsninger, blandt andet i forhold til fagforeningernes investeringer. Senest har både IDA og FH (herunder FOA) lanceret hver deres klimaplan, hvor de giver hver deres bud på hvordan Danmark kan indfri de ambitiøse klimamål som regeringen har sat.

Men fagforeningerne har også en vigtig rolle i at påvirke og sikre at fremtidige investeringer understøtter den grønne omstilling både når det drejer sig om fagforeningernes egne opsparinger, men også når det drejer sig om deres medlemmers pensionsopsparinger, som typisk er investeret i aktier, ejendomme eller obligationer. Fagforeningernes egen investeringspolitik er i dag meget forskellige, men for en del af fagforeningerne gælder det, at deres investeringer er placeret i fossile selskaber der modarbejder den grønne omstilling, hvilket er problematisk hvis vi skal indfri Klimaaftalen fra Paris. Størstedelen af fagforeningerne mangler endnu at tage konkrete skridt til at se på, hvordan de helt konkret med deres egne investeringer kan sikre en investeringspolitik der er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

I denne debat har vi inviteret medlemmer af Fagbevægelsen/Broen Til Fremtiden samt en stor dansk kapitalforvalter til at drøfte, hvilken rolle og muligheder fagforeningerne har, særligt i forhold til at sikre at medlemmernes formue forvaltes i overensstemmelse med den grønne omstilling og medlemmernes ønsker.

Deltagere:
Ordstyrer: Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid
Mona Striib, Forbundsformand, FOA
Thomas Damkjær Petersen, Formand, IDA
Søren Larsen, Head of ESG, Nykredit
Arrangør
Ansvarlig Fremtid
Varrighed
40 Minutter
Tilbage